ÁSZF

A www.surfstationworld.hu internetes webáruház általános szerződési feltételei

2018.08.03 00:30 v1

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai 

A surfstationworld.hu webáruházat Surf Station Kft., azaz a Surf Station Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Nagy Bertalan) üzemelteti. 

Székhely: 1122 Budapest, Maros u. 20.
Adóigazgatási azonosítószám: 12430208-2-43 
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában a Cégjegyzék szám : Cg.01-09-981281
Statisztikai számjel: 12430208-4764-113-01 
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: B/188/2013.
Bankszámlaszám:
K&H Bank : 10404955-50526565-90821000
IBAN: HU49 10404955-50526565-90821000
Telefonszám: 06/30/957-9299
E-mail: info@surfstation.hu 

1.2 A Vásárló
Aki a www.surfstationworld.hu internetes felületen regisztrál és/vagy vásárol ill. a surfstationworld.hu webáruház egyéb szolgáltatásait igénybe veszi.

1.3 Szállító adatai
A Szállító, a Surf Station Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján végzi. A Surf Station Kft. által átadott árut kiszállítja a Surf Station Kft. által megadott címre, és utánvét esetén az áru ellenértékét helyette és nevében átveszi. A Szállító tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

1.4 Vevőszolgálat

Így rendelhet: 

Interneten: éjjel-nappal (utánvéttel, banki átutalással vagy PayPal -al) Telefonon: 06/30/957-9299 (8.00 - 17.00-ig) (utánvéttel, banki átutalással) 

A rendelés beérkezését követő maximum 3 munkanapon belül, e-mailben vagy telefonon értesítjük Önt, a megrendelt áru kiszállításáról. Abban az esetben, ha a megrendelt árut nem tudjukk szállítani, fenntartjuk a jogot, hogy a szerződéstől elálljunk.

2. A surfstationworld.hu Szerződési Feltételek célja

A Surf Station Kft. a surfstationworld.hu Webshop Szerződési Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a surfstationworld.hu Webshop Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a surfstationworld.hu Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. 

A surfstationworld.hu Webshop Szerződési Feltételei a Surf Station Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a surfstationworld.hu Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. 

2.1 A surfstationworld.hu Webshop Szerződési Feltételek közzététele
A surfstationworld.hu Webshop Szerződési Feltételek, elfogadása minden regisztráció vagy regisztráció nélküli vásárlás során kötelező és az arra vonatkozó jelölőnégyzet mellett, hiperlink formájában, valamint a https://www.surfstationworld.hu/aszf címen megtalálható. A szerzőséd nyelve magyar.

2.2 A surfstationworld.hu Webshop Szerződési Feltételek hatálya
A Surf Station Kft. fenntartja a jogot, hogy a surfstationworld.hu Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A surfstationworld.hu Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A előző verziókat 1 évig tároljuk. A surfstationworld.hu Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a surfstationworld.hu Webshop-szolgáltató a surfstationworld.hu Webshop szolgáltatást biztosítja.

3. A surfstationworld.hu Webshop-szolgáltatás

A Surf Station Kft. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a surfstationworld.hu Webshop szolgáltatást. 

3.1 A surfstationworld.hu Websho -szolgáltatás területi hatálya
A surfstationworld.hu Webshop szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Surf Station Kft. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.

4. A surfstationworld.hu Webshop Szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató www.surfstationworld.hu Internetes felületén történő regisztrációval jön létre, mely a 2.1. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását is jelenti. A regisztráció a surfstationworld.hu Webshopban való vásárlásnak nem feltétele. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Surf Station Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés automatikus visszaigazolása, nem jelenti a Szolgáltató részéről, a távollévők között létrejött szerződés elfogadását!

4.2 Regisztráció
A surfstationworld.hu oldalain nem szükséges regisztrálni, de kényelmesebb ha több alkalommal vásárol nálunk. Következő rendelések esetén már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia. 

4.3 Megendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés, a vásárló részéről már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a surfstationworld.hu Webshop Kapcsolat úrlapján, elektronikus levelezési címen illetve telefonon teheti meg. 

4.4 Szállítási Feltételek
A megrendelt árut Magyarország egész területén házhoz szállítjuk, viszont kizárólag belföldi megrendeléseket áll módunkban elfogadni. A házhozszállítás díja 1500.- Ft az ország bármely területére 10 kg-os és 70 x 70 x 70 cm mérethatárig. Ennél nehezebb / nagyobb termék esetén a szállítási díjat a Surf Station Kft. egyénileg határozza meg. 29900.- Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás ingyenes a csomag méretétől és súlyától függetlenül! A megrendelt árut utánvét esetén nem szükséges személyesen átvenni, átutalás esetén a megrendelt terméke(ke)t csak a Vevő veheti át, illetve a megrendelés során a "Megjegyzés" rovatba feltüntetett személy. Szállítási határidő, rakátron lévő termékek esetén, általában 3 munkanapon belül. 

4.5 Fizetési feltételek
A feltüntetett árak bruttó egység árak, a mindenkori ÁFA-t tartalmazzák. Fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani ki. A fizetés történhet készpénzben, utánvéttel, átutalással illetve PayPal -al. Utánvét esetén a szállítást végző futárnak kell kifizetni az áru ellenértékét. Átutalásos fizetési mód választása esetén a termékek postázását csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg. Munkatársunk minden esetben megkísérli felvenni Önnel a kapcsolatot, ha ez nem sikerül, a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk. 

4.6 Sikertelen kézbesítés
A Szállító egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Surf Station Kft. érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A vásárló a szerződéstől tizenöt munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. 
Elállás esetén a webáruház a vásárló által kifizetettvégösszeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Ugyanakkor a nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges kárunkat kénytelenek vagyunk a vásárlóra áthárítani. 

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot az alábbi esetekben: 

  1. szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a tizenöt munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő, a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte
  2. olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

A Vásárlónak 60 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltatónál más termékre cserléni, a Vásárló és a Szolgáltató közötti közös megegyezésen alapuló értékegyeztetéssel.

6. Szavatosság, garancia

Üzleteinkben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy kizárólag magas színvonalú, első osztályú termékeket forgalmazzunk. Ennek ellenére sajnos előfordulhat, hogy egy-egy termékről használat közben kiderül, hogy gyári-, vagy anyaghibás. 
Ezekre a meghibásodásokra legtöbb termékünk esetében 12 hónap garanciát vállalunk. 

6.1 Garancia érvényesítése 

Amennyiben a meghibásodott terméket személyesen vásárolta üzletünkben, a garancia a vásárlást igazoló blokkal, számlával, vagy annak másolatával érvényesíthető személyesen, üzletünk nyitvatartási ideje alatt. 
A hibás terméket a helyszínen megvizsgáljuk és megállapítjuk a hiba jellegét. Amennyiben a hiba javítható akkor a terméket a lehető legrövidebb időn belül, szakszervízben, saját költségünkre megjavíttatjuk. 
Ha a hiba nem javíttatható, a terméket kicseréljük, amennyiben készletünkből elérhető. Kérdéses, illetve vitás esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - a hibásnak vélt terméket megvizsgáljuk és a cseréről 15 napon belül döntsünk. 
Az eladó és vásárló, szavatossági és jótállási felelősségére és jogaira vonatkozóan a Ptk. 2013 évi V. törvén 6 § -ban foglaltak az irányadóak. 

Amennyiben a terméket Interneten keresztül vásárolta, a meghibásodott terméket ajánlott küldeményként kell feladnia Üzletünk címére: Surf Station Kft., 1122 Budapest, Maros u. 20.. A garancia érvényesítéshez a számla vagy annak a másolata szükséges. Kivételes esetben a megrendelés és a szállítás pontos időpontja - ami alapján be tudjuk azonosítani a terméket - is elégséges. 

Amennyiben a termék nem hibás, de a mérete nem megfelelő, üzletünkben lehetőséget biztosítunk a megfelelő termék kiválasztására, a rendelt termék árának megfelelő összegben. Természetesen a cseregaranciához is szükség van a számlára. 

6.2 Termék csoportok Szörfdeszkák, kitedeszkák, wakeboard deszkák, kite ernyők, szörf vitorlák, szörf árbócok, szörf boom-ok: garanciálisan csak a gyártási és anyaghibára vonatkozó problémákat tudjuk elfogadni, a helytelen használatból, szállításból és szervízelésből adódó hibákat nem. Amennyiben a helytelen használatból adódó hiba lép fel, úgy véleményt adunk a termék javíthatóságára, majd árajánlatot készítünk a javításra, amely költség a Vevőt terheli. 

Technikai és utcai ruházat és egyéb termékek: garanciálisan csak a gyártási és anyaghibára vonatkozó problémákat tudjuk elfogadni, a helytelen használatból, mosásból és viselésből adódó hibákat nem.

7. Adatvédelem, adatbiztonság

Aktuális adatvádelmi nyilatkozatunkat ide kattintva találja meg. Ennek elfogadása minden vásárlás, hírlevél felíratkozás vagy reisztráció során kötelező.

8. Jogi információk


A weboldalunkon feltüntetett információkat előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztathatjuk, és nem vállalunk felelősséget az esetleges elírásokért, azonban mindig törekszünk a tisztességes üzleti magatartás megtartására a vásárlók érdekeinek figyelembevételével. 

Ügyfeleink és vásárlóink weboldalunkat csak a saját felelősségükre használhatják. Használata során felmerülő károkért felelősséget nem vállalunk. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! 

A vásárolt áruk tulajdonságait és jellemzőit a konkrét árucikk képe mellett találja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. 

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból, programhibákból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget

Legutóbb megtekintett